`Politie flatteert ziekteverzuimcijfers'

De Amsterdamse politie geeft een geflatteerd beeld van het ziekteverzuim bij het korps. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Amsterdamse politie weigert haar cijfers aan te passen.

Volgens het ministerie laat de politie van Amsterdam-Amstelland ten onrechte langdurig zieken en gedeeltelijk arbeidsongeschikten weg uit de verzuimcijfers. Hierdoor was het verzuimpercentage in zowel 2001 als 2002 6,9 procent, uitzonderlijk laag voor een korps in een grote stad. In Rotterdam bedraagt het verzuim 12,8 procent, in Den Haag 10,1 procent. Als de langdurig zieken wel worden meegerekend, bedraagt het Amsterdamse percentage voor 2001 13,0 procent, het hoogste van het land.

Een standaardberekening van het ziekteverzuim is noodzakelijk, omdat staatssecretaris R. Hessing van Binnenlandse Zaken onlangs heeft aangekondigd dat het percentage moet worden teruggebracht naar 8 procent. Korpsen die daar boven blijven, zullen worden gekort op hun budget. De regeling maakt deel uit van het prestatiecontract, waar alle korpsen vanaf 2006 aan moeten voldoen.

Juist vanwege de onduidelijkheid over de registratie van ziekteverzuim, introduceerde Binnenlandse Zaken drie weken geleden een nieuwe methode. Per 1 januari 2003 wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die tot 1 jaar ziek zijn, en mensen die langer dan 1 jaar ziek zijn. Voor de jaren 2001 en 2002 eist het ministerie echter dat de Amsterdamse politie de cijfers aanpast aan de `oude' registratiemethode. Ook de politievakbond NPB vind dat Amsterdam de methode van Binnenlandse Zaken moet hanteren, en alle zieken moet meetellen.

Volgens de woordvoerder van de politie Amsterdam-Amstelland is er niets mis met hun registratiemethode. ,,Onze methode is marktconform, volgens de standaard van TNO en CBS: exclusief WAO en zwangerschapsverlof. We zijn laaiend dat het ministerie onze cijfers in twijfel trekt. Sinds vrijdag zeggen ze dat wij sjoemelen. En nu wordt met ingang van dit jaar onze methode omarmd? Waar zijn ze in godsnaam mee bezig? Ik ben sprakeloos, dit is bijna draaikonterij.''