OM loopt achter met fraudezaken

Het openbaar ministerie (OM) heeft een forse achterstand in het afhandelen van fraudezaken. Het speciaal daarvoor ingestelde fraudeparket moet die zaken binnen een jaar hebben afgehandeld, maar ingewijden bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) vrezen dat de achterstand alleen maar zal oplopen.

Een woordvoerder van de FIOD bevestigde vanochtend dat op basis van het beheersverslag van de belastingdienst, na aftrek van alle afgehandelde zaken, er een voorraad van 700 zaken overblijft. Door deze achterstand zou er frictie zijn ontstaan tussen het OM en de FIOD. De FIOD levert jaarlijks ongeveer 450 nieuwe fraudezaken aan bij het OM.

Een woordvoerder van het OM bestrijdt dit aantal niet afgehandelde zaken. Volgens hem bestaat ,,de voorraad'' slechts uit 250 gevallen.

Ook is er volgens hem geen sprake van frictie tussen het OM en de FIOD. ,,We hebben juist goede afspraken gemaakt en een speciale taskforce ingesteld die de voorraad van 250 zaken versneld gaat oppakken.'' In deze speciale taskforce zitten drie medewerkers van het OM en twee medewerkers van de FIOD.

Volgens de woordvoerder van het OM is niet te zeggen hoeveel geld er gemoeid is met de niet afgehandelde zaken. Uit berekeningen van de Volkskrant zou blijken dat de achterstand een half miljard euro aan belastingderving veroorzaakt. Dat bedrag wordt door FIOD en OM niet onderschreven. Als de zaken afgehandeld zijn, zal de achterstallige belasting alsnog geïnd worden. ,,Een aanzienlijk deel ligt op dit moment al bij de rechter, andere zaken worden nog onderzocht.''

Tweede-Kamerlid Femke Halsema (GroenLinks) heeft inmiddels Kamervragen gesteld over de achterstand bij het OM. Zij wil dat de capaciteit voor het opsporen van financiële fraude wordt uitgebreid.

Halsema wil het half miljard – als dat alsnog wordt geïnd – besteden aan een eenmalige uitkering van 250 euro voor de minima ter compensatie van het koopkrachtverlies.

Het ministerie van Financiën kon vanmorgen niet bevestigen of het half miljard al is ingeboekt, of dat het inderdaad `vrij besteedbaar' is.