Nieuwe sponsor biedt schaatsers zekerheid

De Nederlandse schaatsers van de nieuwe sponsor Sponsorbingoloterij (SBL), de opvolger van de noodlijdende geldschieter SpaarSelect, hebben al anderhalve maand financiële zekerheid. De aangesloten rijders Gianni Romme, Mark Tuitert, Erben Wennemars, Martin Hersman, Jacco Jan Leeuwangh, Marja Vis, Marianne Timmer en Annamarie Thomas zijn ondergebracht in een stichting, die voor de kerst werd opgericht en onder leiding staat van voorzitter Henk Spaan, advocaat Joost van Mierlo en John Worries.

De afgelopen weken was het wegens het kerstreces van advocaten en notarissen stil geworden rondom SBL. ,,De komende weken gaan we alle contracten zo snel mogelijk rondmaken'', aldus intermediair Frank van den Wall Bake. ,,Het is van belang dat de afspraken met de schaatsers parallel lopen met de stichting en de sponsor. We hopen de nieuwe ploeg deze maand in Nederland te presenteren. Het zou me verbazen en teleurstellen als we voor de wereldkampioenschappen in Gotenburg (8 en 9 februari, red.) niet naar buiten zijn getreden'', aldus Van den Wall Bake.

SBL sluit met de rijders een overeenkomst af voor drieëneenhalf jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl. SBL behoort met de Staatsloterij en de Postcodeloterij tot de drie grootste loterijen in Nederland met een omzet van 64 miljoen euro per jaar. Tweederde van de inleg moet worden uitgekeerd, eenderde is beschikbaar voor kosten, zoals sponsorgeld.