Kersttoespraken

Naar het mij voorkomt is het onverstandig in navolging van J.L. Heldring (NRC Handelsblad, 2 januari) reeds nu ons hart vast te houden voor de kersttoespraken van koning Willem-Alexander. Heldring voert drie redenen voor zijn bezorgdheid aan. Prins Willem-Alexander is een man (mannen ontroeren minder gauw dan vrouwen); hij draagt wel eens een uniform, en hij heeft ooit gezegd niet Beatrix maar Juliana als zijn voorbeeld te beschouwen (Juliana stond niet altijd met beide benen op de grond).

Zullen we er nog aan toevoegen dat de prins in Leiden geschiedenis heeft gestudeerd?

Bij alle zorgen die Nederland kennelijk heeft is die van Heldring wel de minste. Laat de toekomstige koning, zo het hem behaagt, in uniform een zwevende toespraak houden, met citaten uit het oeuvre van zijn grootmoeder. Niemand zal er van streek door raken, net zo min als `kritische luisteraars' in het verleden om de kerstboodschappen van Beatrix moesten schreien of er een dieper inzicht in het raadsel van het bestaan door hebben gekregen.

    • Dr. A. Lammers