Israël test Arrow-systeem tegen Iraakse Scud-aanvallen

Israël heeft afgelopen weekeinde een proef genomen met het Arrow-raketsysteem dat het land moet beschermen tegen aanvallen met Scud-raketten, bijvoorbeeld door Irak. Bij de test werd een aanval gesimuleerd met vier van deze raketten die, aldus zegslieden van het Israëlische ministerie van Defensie, succesvol door evenveel onderscheppingsraketten werden getroffen.

Tijdens de Golfoorlog in 1991 vuurde Irak 39 Scud-raketten op Israël af. De Patriot-raketten die toen tegen de Scuds werden ingezet, onderschepten, zo bleek uit onderzoek na de oorlog, hooguit één Scud.

De Iraakse Scud-raketten vielen toen bij terugkeer in de dampkring, doordat de lasnaden van povere kwaliteit waren, uiteen in een groot aantal brokstukken. Het geleidingssysteem van de Patriot, dat was ontwikkeld om vliegtuigen neer te schieten, kon geen onderscheid maken tussen al die verschillende grote en kleine doelen.

Het Arrow-systeem, dat Israël in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten produceert, kan Scudraketten op veel grotere hoogte treffen dan de Patriot, nog voordat de Scud uit elkaar valt. De radar die de onderscheppingsraketten naar hun doel moet geleiden, kan Scud-raketten al zien aankomen op 500 kilometer afstand. De onderscheppingsraket kan doelen op 100 kilometer afstand treffen.

Het Arrow-systeem is daarnaast gekoppeld aan een Amerikaanse waarschuwingssatelliet die direct waarschuwt wanneer deze de hete uitlaatvlam van een opstijgende Scud-raket waarneemt.

Een belangrijk voordeel van onderschepping in de buitenste lagen van de dampkring is tevens dat een eventuele chemische of biologische lading in de stratosfeer vervliegt.

De tegenstanders van Israël zijn intussen een wapenwedloop tegen de Arrow begonnen. Syrië is bijvoorbeeld uitgerust met vele honderden Scuds om de Israëlische raketverdediging met een barrage van raketten te verzadigen.

De meest geavanceerde versie, de Scud-D, heeft zo'n groot bereik dat deze vanuit de noordoostelijke, voor de Israëlische luchtmacht lastig bereikbare, hoek van het land kan worden gelanceerd. Sommige van deze Scuds, die met behulp van Noord-Korea zijn ontwikkeld, zouden zijn uitgerust met decoys, lokvogels, die het aantal doelwitten voor de Israëlische radar nog vergroten. Dit maakt een succesvolle onderschepping extra moeilijk. Ook tegen de mogelijkheid om chemische ladingen hoog in de dampkring te onderscheppen, zijn intussen maatregelen bedacht. Libië zou werken aan het vloeibaar maken van zenuwgas. Dit zogeheten thickened VX, vervliegt niet in de ijle luchtlagen nadat de chemische lading is getroffen, maar daalt als een dodelijke mist neer.

Irak beschikt volgens de meest pessimistische schattingen van westerse inlichtingendiensten over ten hoogste 20 Scud-raketten.

    • Menno Steketee