Balkenende ligt onder vuur

Na VVD-leider Zalm krijgt nu ook zijn CDA-collega Balkenende te maken met kritiek van partijcoryfeeën. Was het oud-partijleider Wiegel die Zalm gispte inzake diens nerveuze optredens, bij het CDA slaat voormalig premier Van Agt toe met de mededeling dat Balkenendes waarden en normen-debat ,,verwordt tot eindeloos gebazel''. Tegenover de website Politiek-digitaal.nl zei de oud CDA-leider zaterdag over dat debat: ,,Het is ongedefinieerd, ongericht en waaiert uit naar allerlei vage verten''. Ook Aantjes, oud CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, doet een aanval op de tegenwoordige leider van zijn partij. In het januari-nummer van het opinieblad VolZin voor geloof en samenleving verwijt Aantjes Balkenende dat deze zozeer gehecht lijkt aan zijn huidige functie van demissionair minister-president, dat hij de idealen van het CDA naar het tweede plan schuift. ,,Het lijkt wel of het meer om het behoud van de macht gaat, dan om christen-democratische idealen'', zegt Aantjes.

Volgens Van Agt wekt het debat over waarden en normen van Balkenende ten onrechte de illusie dat ,,de overheid iets tegen de verruwing en de ik-cultuur zou kunnen doen''. ,,De overheid wordt er wel op aangesproken dat er van alles mis is, maar kan er weinig aan doen als vlegels op de tram niet willen opstaan voor een zwangere vrouw. Daar kan je geen wetten voor gaan maken. De overheid kan hooguit toezichthouden, doelmatiger optreden en een streep zetten onder het slappe gedoe van gedogen.''

Het zogeheten `ethisch réveil', waar Van Agt in zijn tijd als minister van Justitie in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) toe opriep, was heel wat anders dan het huidige debat over normen en waarden, aldus de CDA'er. Van Agt wilde strenge wetten maken tegen abortus en euthanasie en zocht daarvoor draagvlak in de samenleving. ,,Maar nu is er helemaal geen sprake van een bewustzijn dat aangesproken moet worden. Iedereen weet dat het mis zit in Nederland. Dan hoef je geen debat meer over te voeren, dan moet je als overheid vooral doen wat je kan en geen verkeerde verwachtingen wekken.''