Vakkundig politiedrama met veel uitleg

Actueler kan haast niet: een bende in bivakmutsen dringt een museum binnen om schilderijen te stelen. Maar zodra de onverlaten dreigen te worden betrapt, schieten ze twee bewakers neer. En als daarna de openingstitels van Ernstige delicten in beeld komen, bij de onheilspellend ijle muziek van Henny Vrienten, blijkt al gauw dat we in het komende uur over de museumroof niets meer te horen zullen krijgen. In plaats daarvan moet alle hens aan dek vanwege een reeks gifmoorden. De zaak van de doodgeschoten bewakers blijft onopgelost; die wordt in de rest van de elfdelige serie een telkens terugkerend element. Net als de ook nog even opduikende kwestie van de stalker, die rechercheur Emma bedreigt.

Ernstige Delicten, door regisseur Vivian Pieters en VARA-dramaredacteur Robert Kievit ontworpen in het voetspoor van Unit 13 en De geheime dienst, debuteerde een jaar geleden als alledaags gebruiksdrama zonder artistieke ambities – vakkundig vervaardigd door vijf scenaristen en drie regisseurs, maar af en toe ook wat vlak. De opzet bood echter genoeg aanknopingspunten voor een tweede seizoen. Er was een bruikbaar politieteam, met acteurs die allengs in hun rol groeiden, en ook de formule schiep nog voldoende mogelijkheden: elke aflevering bestaat immers uit één afgerond speurdersverhaaltje, terwijl de serie bij elkaar wordt gehouden door één of meer doorlopende zaken.

Ook in deze tweede reeks, die vanavond begint, is een hoofdrol toebedeeld aan de door Janni Goslinga gespeelde profiler, wier gevolgtrekkingen altijd een beetje uit de lucht komen vallen. ,,Goed, we zoeken een blanke vrouw tussen de 25 en de 50,'' zegt ze opeens. Maar even later: ,,We kunnen een man in dit stadium zeker nog niet uitsluiten.'' De makers bedoelen ons daarmee een blik te geven op de visueel minder spectaculaire aspecten van het politiewerk: het denkwerk aan het bureau, het combineren en deduceren in plaats van ingetrapte deuren en gewapende achtervolgingen. Er wordt dus vaak aan bureaus gezeten, en de acteurs moeten elkaar voortdurend zo veel uitleggen, dat de dialogen er niet soepeler op worden.

Ten slotte geeft de dader van de gifmoorden in de eerste aflevering zich wonderbaarlijk snel gewonnen. Voor veel omtrekkende bewegingen laat Ernstige delicten nu eenmaal geen ruimte.

Ernstige delicten, VARA, Ned.3, 20.08-21.00u.

    • Henk van Gelder