Slecht nieuws, goed nieuws

Sinds september 2000 neem ik, via mijn huidige werkgever, deel aan de spaarloon- en premiespaarregeling. Eind 2002 heb ik op beide rekeningen elk circa 1.700 euro staan. Mijn inbreng bedraagt de helft ervan. In de jaren negentig had ik een eigen bedrijf dat nu in faillissement verkeert. Om dit af te sluiten, moet ik de curator 5.000 euro betalen. Die wil ik mede met het geld van de spaarregelingen betalen. Valt dit onder de erkende bestedingsdoelen? Kan ik het hele bedrag hiervoor gebruiken of alleen mijn eigen inleg?

(V. van R.)

U kunt de spaarregelingen niet deblokkeren voor dit doel. Maar het goede nieuws is dat per 1 januari j.l. het opgebouwde saldo van de premieregeling (inmiddels vervallen) tot en met 2001 vrijvalt, en van de spaarloonreling tot en met 2000. Alle beetjes helpen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele