Remu

Groene stroom hoort bij een groene sport, want met een beetje goede wil kan je bridge als zodanig beschouwen. Hebben de bekende tafelkleedjes en de paskaartjes uit de biddingbox niet dezelfde kleur? Hoe dan ook, de Remu, een energieleverancier uit het midden van het land, sponsort bridge op grote schaal. Betaal je aan de Remu iets minder dan 1 eurocent meer, dan wordt de stroom groen en heet het ecostroom. Overigens, zal de Remu, na goedkeuring door de NMa begin volgend jaar worden ingelijfd door Eneco, een ander energiebedrijf.

Dit jaar spelen duizenden bridgers mee om het Remu open parenkampioenschap van Nederland. De afvalrace mondt uit in een finale van 76 paren op 26 april 2003. Tijdens een voorronde op het Denksportcentrum Den Hommel in Utrecht viel op een ogenschijnlijk saaie 4♡ voor de echte parentijger toch eer te behalen:

O/Allen

♠ 10 9 8 2

♡ A H 10

♦ A V 6

♣ 10 9 3

♠ B 5 3

♠ H V 7 6 4

♡ 9 6 5

♡ -

♦ H 9 5 4

♦ 8 7 3

♣ A V 8

♣ H 6 5 4 2

♠ A

♡ V B 8 7 4 3 2

♦ B 10 2

♣ B 7

Oost opende met een Muiderberse 2♠ (vijf schoppens en een lage kleur, 5-10 pt.), waarna zuid in 4♡ terechtkwam. West kwam uit met ♠3 voor de twee, de vrouw en het aas. Af-hankelijk van het goedzitten van ♦H zijn er tien of elf slagen. Maar waarom zou de leider niet proberen twaalf slagen te maken? Zo'n extra overslag is in paren goud waard. Zuid speelde in slag twee harten naar het aas en liet ♠10 razen. Oost beging niet de fout de heer in te leggen. Die zou de leider kunnen aftroeven, om later de boer eruit te troeven en op de vierde, hoge, schoppen een klaveren-verliezer af te gooien. Oost legde dus klein en de leider gooide een ruiten af; een ogenschijnlijke winnaar! West won ♠B en speelde ruiten door. Door de schoppenmanouevre verwachtte hij namelijk niet dat de leider veel te verliezen had in klaveren. De leider liet het naspel doorlopen na de boer, speelde ruiten naar de vrouw, troefde ♠H eruit, gooide naderhand op een hoge schoppen en op de derde ruiten zijn twee klaverenverliezers af en hield zo aan deze pokerpot 12 slagen over plus de top.

www.nrc.nl Extra bridgecolums en `spel van de week'.

    • Jan van Cleeff