Rationaliteit sluit niet uit dat er `iets hogers' bestaat

Nee, geloof en rationaliteit gaan niet samen. Idealiter wordt alle geloof afgeschaft, en besparen we ons de komende tien jaar ten minste 1 miljoen doden uit naam van God, Jahwe, Allah, Jehova of wie dan ook.

Hans Dirkse, Utrecht

Zoals ook Spinoza al heeft gesteld is het een van tweeën: of de mens is een zelfstandig denkend en handelend wezen of is afhankelijk van God. Ik kies voor het eerste. Dit sluit echter de erkenning dat er mogelijk `iets hogers' bestaat waar wij geen begrip van hebben niet uit. Ook dat is rationeel.

J. Hundscheid, Middelburg

Geloof is niet tastbaar of meetbaar. Geloof is dus niet te vatten in de natuurwetten van de materie. De pure wetenschapper is dus niet geïnteresseerd in geloof. En de gelovige schiet niets op met wetenschappelijk betoog over materie. Ergo: wetenschap staat los van geloof. Wetenschap is rationeel. Geloof is irrationeel.

Jacques Vlamings, Eindhoven

Het gaat mij (als fysicus en als mens) te ver om het leven te reduceren tot een chemisch/fysisch proces. Als we dat accepteren, dan zouden onze gedachten ook niets meer zijn dan zo'n proces. En waar blijven we dan met de vrije wil? En als we de vrije wil overboord zetten, zijn we dan nog ergens voor verantwoordelijk? Ik denk/geloof dat er meer is dan alleen chemie/fysica en dat creëert dus ruimte voor geloof. Natuurwetenschap maakt geloof niet overbodig.

Andre Kooy

Wetenschap en religie kunnen met elkaar optrekken, net als wetenschap en kunst (kunst hoeft niet rationeel te zijn) of kunst en religie. Maar indien religie bepaalde ontoetsbare feiten naar voren wil brengen, zoals `God heeft bedoelingen', dan gaat het mis.

Alex Hellemans, Napels

Exacte wetenschap sluit geloof niet uit. Immers de exacte wetenschap en de fysica in het bijzonder, zijn er op gericht om een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving te geven van de wereld zoals wij mensen die waarnemen of waarneembaar kunnen maken. Niet meer en niet minder. We proberen die, vaak wiskundige, beschrijving zo algemeen mogelijk te maken, waardoor er enige voorspellende waarde vanuit gaat. Maar we kunnen nooit een uitspraak doen over zaken die we niet kunnen waarnemen, of waarvan we geen idee hebben of we die waarneembaar kunnen maken.

G. Reitsma, Noordwijk

Geloof hoeft niet irrationeel te zijn (Kuitert), maar het is niet te funderen in de natuurwetenschappelijke zin. Daarom zijn er ook de Geisteswissenschaften, immers over geloof valt wel op anders-wetenschappelijke wijze te praten (theologie). Persoonlijk vind ik de niet-natuurwetenschappelijke dingen in het leven (kunst, religie) interessanter dan de dingen waar het in de natuurwetenschappen over gaat.

Bart Lems, Naarden

Wetenschap en religie zijn in die mate met elkaar verenigbaar, dat wetenschap ons laat leren, maar dat religie ons laat verwonderen.

J. Tolhuijs, Den Helder