Raad van State bijt met brief van zich af

Voor het eerst in zijn 471-jarige bestaan verweert de Raad van State zich in een ingezonden brief tegen kritiek op het functioneren van de Raad. De Raad van State krijgt de laatste tijd steeds meer kritiek van juristen.

In een brief die het Nederlands Juristenblad binnenkort publiceert, gaat de Raad in op de kritiek van de Amsterdamse hoogleraar migratierecht T. Spijkerboer. Die beschuldigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad onlangs van ,,rechterlijk activisme''. Ook zei hij dat de Afdeling haar rechtsprekende bevoegdheid in vreemdelingenzaken gebruikt voor ,,politieke doeleinden'' en dat zij hoger beroepen ,,afschiet wegens vormfouten''. De Afdeling bestuursrechtspraak zou het vreemdelingen veel te moeilijk maken.

De voorzitter van de Afdeling, mr. P. van Dijk, noemt de kritiek ,,heel schadelijk''. ,,Als men een rechter verwijt dat hij een politieke lijn volgt, tast dat de wortels van de onafhankelijke rechtspraak aan'', zegt hij vandaag in deze krant.

De Raad van State gaat verder voor het eerst in op een zaak waarin het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg binnenkort een uitspraak zal doen over een klacht van een aantal burgers over de dubbelfunctie van staatsraden bij de Raad. Enerzijds spreken zij recht in geschillen tussen de burger en de overheid, anderzijds zijn zij wetgevingsadviseurs van de regering. Daardoor zou hun onpartijdigheid en de onafhankelijkheid niet gegarandeerd zijn.

De vice-president van de Raad, mr. H.D. Tjeenk Willink, vindt dat in de wet zou moeten worden opgenomen dat staatsraden ,,niet als rechter oordelen over de rechtsgeldigheid van wetten waarover zij eerder hebben geadviseerd''.

In 1995 werd de Luxemburgse Raad van State gedwongen de dubbelfuncties op te geven na een uitspraak van het Hof in de vergelijkbare Procola-zaak.

ZATERDAGS BIJVOEGSEL: pagina 25

    • Rob Schoof