PGGM doet moeilijk

Mijn vrouw is in 1994 gescheiden. In het convenant is destijds vastgelegd dat zij recht heeft op een bijzonder partnerpensioen van de PGGM. Als haar huidige echtgenoot wil ik graag weten wat dat pensioen precies inhoudt en wanneer dat tot uitkering komt. Maar het pensioenfonds PGGM doet daar moeilijk over. Hoe kan ik te weten komen wat de huidige waarde van dat pensioen is en wanneer dat uitgekeerd wordt? De ex van mijn vrouw verleent geen medewerking.

(P. van der S.)

Het Bijzonder Partnerpensioen is een weduwepensioen dat ingaat na het overlijden van de ex van uw vrouw. Niet eerder. De hoogte ervan moet in het convenant staan, tenzij de twee ex-partners anders overeenkwamen. In werkelijkheid is de regeling iets ingewikkelder, maar dat staat allemaal in de (gratis) brochures van het PGGM. Dat het PGGM moeilijk doet, heeft mogelijk te maken met de (financiële) privacy van de ex van uw vrouw.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele