Moeten we onze kans grijpen?

Er zijn allerlei geluiden dat het spaarloon en de koopsompolis niet langer belastingaftrekbaar zijn in de toekomst. Gaat daar iets anders voor terug komen? Moeten we onze kans grijpen nu het nog kan, of is dat een verkooptruc? Ik ben 32 jaar en zal nog wel meer kansen krijgen om op een aantrekkelijke wijze pensioen op te bouwen. Toch?

(C. van A.)

Het spaarloon in afgeslankte vorm loopt door in 2003. Daarna komt er mogelijk een levensloopregeling, wat dat ook moge zijn. De lijfrentepolis tegen koopsom of premiebetaling blijft bestaan, maar alleen nog voor mensen die een tekort in hun pensioenopbouw kunnen aantonen. Het aandringen op spoed, door tussenpersonen, is een verkooptruc. U moet iets doen aan uw pensioen omdat het nodig is, niet omdat het fiscaal aantrekkelijk is. Hoe eerder u daarmee begint, hoe beter het is.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele