Misverstanden over de omkeerregeling

Volgens mijn pensioenverzekeraar heb ik een pensioengat. Dat mag ik met lijfrentestortingen van mijn netto inkomen aftrekken. De stortingen trek ik bij de belastingaangifte af van mijn belastbaar inkomen. Volgens mij doe ik zo aan voorfinanciering van de fiscus, maar goed... Kunnen mijn ouders een schenking doen die zo hoog is dat mijn pensioengat wordt gedicht via de aankoop door mij van een lijfrente, zonder dat daarover schenkingsrecht moet worden betaald? Ik betaal in de toekomst immers inkomstenbelasting over de pensioenuitkeringen?

(E. van de Z.)

Ik weet niet hoe het allemaal in uw hoofd zit, maar het systeem werkt als volgt: u trekt de premie (of een koopsom) af van uw belastbare (dus: bruto) inkomen. Daardoor daalt uw belastbare inkomen en betaalt u dus minder inkomstenbelasting. Dat voordeel (voor u) haalt de fiscus pas veel later terug door de toekomstige uitkeringen te belasten. Dat is de omkeerregeling: nu vrij, later belast. Wat uw ouders u vrij van schenkingsrecht schenken, jaarlijks of eenmalig, staat hier helemaal los van. Met of zonder pensioengat.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele