Metafysica

Dat metafysica onmisbaar is, wordt in de bespreking van Nicholas Maxwell's boek door F.A. Muller (W&O), 28 dec) duidelijk gemaakt, al preekt hij waarschijnlijk voornamelijk tot de bekeerden. Maar het verhaal is bepaald niet nieuw, het is een uitwerking van het scheermes van Willem van Occam uit de veertiende eeuw. Dat stelt dat men niet meer begrippen of verklaringen moet gebruiken dan strikt nodig is ('Pluralitas non est ponenda sine necessitate', of 'Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem').

Met 'Occam's razor' worden al direct alle gouden ballen en zilveren schalen weggeschoren. Overigens zijn ook de meest pragmatische fysici, als ze oprecht zijn, niet op zoek naar het ware of de echte waarheid of de echte realiteit, maar naar de beste beschrijving van hun waarnemingen. Wie meer pretendeert is metafysicus.

    • Dr. D.E. Knibbe