Geloof is niet te begrijpen, en dat hoeft ook niet

Over godsdienst is de afgelopen weken in deze krant vanuit verschillende gezichtspunten geschreven. Het begon half december met de uitspraak van de paus waaruit door sommigen werd afgeleid dat God genoeg had van de mens. De column die Max Pam daar op de Achterpagina aan wijdde onder de titel `Zwijgende God', wekte weerstand. Dat laatste gold ook voor het artikel van de arts Joris Bartstra in de serie `Geloof en ratio' op de Opiniepagina. Ten slotte bleek de visie die Anton van Hooff op de dag voor kerst op de Opiniepagina ontvouwde over de rol van het vroege christendom in het Romeinse rijk controversieel. Vandaag een selectie uit reacties. De oorspronkelijke stukken zijn te lezen op www.nrc.nl/opinie

www.nrc.nl/discussie: Zijn geloof en rationeel denken te verenigen?