Geloof en ratio 6

Als verstokt rationalist kan ik natuurlijk niet anders dan de opvatting van Joris Bartstra onderschrijven. Ik wil hierbij echter een kanttekening plaatsen. Naar mijn smaak worden de verschillende religies te veel over een kam geschoren. Door de generaliserende toon wordt de induk gewekt dat bijvoorbeeld christelijk- en moslimfundamentalisme zonder meer vergelijkbaar zijn. Een essentieel verschil is evenwel dat eerstgenoemden voornamelijk elkaar bestrijden in een soort interkerkelijke onderonsje, terwijl laatstgenoemden zich tegen de westerse samenleving als geheel afzetten, wat oneindig veel verder gaat in zijn consequenties. Minder essentieel, maar wel belangrijk is bovendien het gegeven dat het christendom al op zijn retour is, terwijl de islam hier een explosieve groei te zien geeft. De stelling dat ,,de Abu Jahjah's gelijk hebben als ze vinden dat hun irrationaliteit gelijkwaardig is aan die van de Europeanen'' is minder dan een halve waarheid en bewijst eens te meer hoe weinig kritisch de laatste tijd dit soort propagandistische uitspraken op de korrel genomen worden.

    • K. Roegholt