Geloof en ratio 5

Geloof is er, om creatief mee om te gaan, schrijft dr. M.D. Koster in deze krant van 23 december. Creatief betoont hij zich alzeker, waar deze dominee het `toeval' als bron van diversiteit liever door `God' ziet vervangen. Nu ja, het ga hem goed, maar ik vraag hem nog eens na te lezen `Zum Lazarus I', door Heinrich Heine op zijn sterfbed geschreven. En dan uit te leggen hoe zijn interpretatie ons leven warmer en bevredigender maakt, en meer in overeenstemming met ons bestaan van alledag. Met permissie, ondergetekende gelooft hier geen ene malle moer van. Overigens was Einstein het met de dominee eens: `God dobbelt niet'. Bohr en zijn Kopenhaagse school lijken de overhand te hebben gekregen. Deze heren hadden het over quantummechanica. Mogen ook daarbuiten mensen in hun eigen opvatting vrijuit gaan, zonder dat men de ander minderwaardig vindt?

    • J.R. Strooker