Geloof en ratio 2

Willem Jan Otten stelt in de krant van 30 december, `dat wanneer het lijden zonder doel is er geen reden meer is om nog na te denken, of in opstand te komen of te hopen of te geloven'. Op het laatste punt kan ik met hem meegaan: voor geloof is inderdaad geen reden, wat de andere drie punten betreft is deze uitspraak voor mij totaal onbegrijpelijk. Juist omdát het lijden geen doel heeft moet men ertegen in opstand komen, in de hoop, al is het maar het kleinste steentje, bij te kunnen dragen aan de verlichting ervan. Daarbij dient alle beschikbare denkkracht ingezet te worden. De gelovige Job kon in zijn lijden berusten in de overtuiging dat het een doel had en dat het uiteindelijk allemaal goed zou komen maar in de echte wereld gaat het er heel anders aan toe.

    • J.W. van der Ham Zaandam