Aldus...

Ideeën die voor problemen zorgen zijn altijd welkom bij de PvdA.''

(Wouter Bos op een PvdA-lijsttrekkersavond in Den Haag, 5 november 2002)

,,Als men bij adoptiefouders een wakend oog heeft kan dat ook bij natuurlijke ouders. Ouders zijn ouders.''

(Kandidaat-Kamerlid Eric Balemans (VVD) in Liberaal Reveil, december 2002)

,,De Europese integratie was het meest liberale project waarvoor de liberalen nooit erkenning hebben gekregen.''

(Eurocommissaris Bolkestein in Liberaal Reveil over de Europese Unie, december 2002)