Wegener ziet geen enkel lichtpuntje

Uitgever Wegener heeft in 2002 een 4 procent lagere omzet geboekt en een 20 procent lager resultaat dan in 2001. Het jaar kende ,,geen enkel lichtpuntje'', aldus voorzitter J. Houwert in zijn nieuwjaarstoespraak.

Houwert wijt de tegenvallende resultaten aan de verslechtering van de advertentiemarkt. Wegener, uitgever van vijftien regionale kranten, waaronder de Haagse Courant, De Gelderlander en BN De Stem, verkocht vorig jaar 10 procent minder advertenties. Het aantal verkochte personeelsadvertenties daalde zelfs 20 procent.

Als gevolg hiervan daalde de omzet van het krantenbedrijf, dat Wegeners dagbladen, huis-aan-huiskranten, drukkerijen en websites omvat, met 40 miljoen euro tot 710 miljoen, een daling van ruim 5 procent. De omzet van Wegener als geheel, naast de kranten hoofdzakelijk afkomstig van activiteiten op het gebied van direct marketing, daalde van 973 tot 935 miljoen (min 4 procent). Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering, vorig jaar nog 71,7 miljoen euro, kwam 20 procent lager uit, aldus Houwert. Over de nettowinst, vorig jaar 3,3 miljoen euro, deed Houwert geen uitspraak. Wel gaf hij aan dat Wegener het afgelopen jaar een ,,aanmerkelijke boekwinst'' heeft behaald door een meerderheidsbelang in Interlanden Spreigroep te verkopen aan Deutsche Post, dat het bezorgingsbedrijf wil uitbouwen tot een concurrent van TPG Post.

Het resultaat in de tweede helft van 2002 was volgens Houwert ,,beduidend beter'' dan in de eerste helft als gevolg van doorgevoerde reorganisaties en kostenbesparingen. ,,Het was echter vechten tegen de bierkaai'', aldus Houwert.

Ook voor 2003 is Houwert pessimistisch. De omzet zal verder dalen, verwacht hij. Over de resultaten wil hij, ,,gezien de ongewisheid over de economische ontwikkeling'', geen voorspellingen doen. Die zullen opnieuw ,,sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de advertentiemarkt'' zijn, aldus Houwert. Wegener verwacht dit jaar wel kosten te zullen besparen door de sluiting van de drukkerij in Houten, waar nu nog het Utrechts Nieuwsblad en de Amersfoortse Courant gedrukt worden. Deze kranten zullen vanaf het tweede kwartaal van 2003 in Den Haag gedrukt worden. Ze zullen tegelijkertijd veranderen van middag- in ochtendkranten.

Ook Hazewinkel Pers, uitgever van het Dagblad van het Noorden, verwacht in 2003 een omzetdaling als gevolg van de slechte advertentiemarkt. In het Dagblad van het Noorden van vandaag zegt directeur G. Lensink dat de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC), waar Hazewinkel samen met de Friese Pers (uitgever van de Leeuwarder Courant) deel van uitmaakt, het afgelopen jaar een lager dan begroot resultaat heeft geboekt. Exacte cijfers geeft hij niet, maar hij zei wel dat de uitgever de winst in 2003 door fors te bezuinigen ruimschoots wil verdubbelen tot 7 miljoen euro. De resultaten van NDC zijn volgens Lensink ,,wel beter dan de winsten die elders in de dagbladwereld worden gemaakt''.