VVD: maak instroom in WAO lastiger

De VVD wil de komende kabinetsperiode 8,5 miljard euro bezuinigen. De partij wil het onder meer zieke werknemers veel moeilijker maken om in de WAO te komen. CDA en PvdA wijzen dit scherp af.

Volgens VVD-leider Zalm zijn de bezuinigingen nodig om het begrotingstekort om te laten slaan in een klein overschot om ruim een miljard extra uit te kunnen geven aan met name veiligheid. Zalm heeft dit gisteren gezegd in een interview met het ANP.

Het Centraal Planbureau (CPB) berekende onlangs dat door de verslechterde economische situatie in een volgende kabinetsperiode tien miljard euro extra nodig is om de doelstelling van het kabinet-Balkenende over aflossing van de staatsschuld overeind te houden. Zalm zei eerder al dat hij het streven om de staatsschuld in een generatie af te lossen heeft losgelaten.

Zalm: ,,Om de staatsschuld in 25 jaar af te bouwen zou je een overschot van 1,5 procent per jaar moeten hebben in 2007. Dat lukt niet.'' In plaats van een overschot van 0,6 procent in 2006, stuurt de VVD nu aan op een minimaal overschot van 0,1 procent. Daarvoor is totaal een kleine 7,5 miljard euro nodig, voor nieuw beleid resteert 1,2 miljard, voor lastenverlichting (onder meer afschaffing van de onroerende zaakbelasting (OZB) wil de VVD nog eens een miljard reserveren.

De 8,5 miljard bezuinigingen moeten voornamelijk worden opgebracht door aanhoudende loonmatiging, vindt Zalm. De lonen mogen niet uitkomen boven het inflatieniveau (2,5 procent dit jaar, 1,5 procent de rest van de kabinetsperiode). Zalm wil voorts de uitgaven aan sociale zekerheid beperken door de referte-eis in te voeren bij de WAO.

Alleen personen die vier van de laatste vijf jaar hebben gewerkt, komen dan nog in aanmerking voor de WAO. Wie minder dan die vier heeft gewerkt, valt terug op de lagere bijstandsuitkering. Dat zou zo'n 200 miljoen euro besparing opleveren in de komende vier jaar. Zalm houdt staande dat harde ingrepen in de WAO nodig blijven, ondanks berichten over een dalende instroom. ,,Iedere keer als het onderwerp politiek ter discussie staat, heeft dat op zichzelf al een daling tot gevolg.'' CDA-leider Balkenende vindt dat Zalm ,,niet goed bezig is met de WAO''. Zalm zou het draagvlak voor loonmatiging ondermijnen, omdat vooral de vakbonden hier fel tegen zijn. Ook PvdA-leider Bos zegt `verbijsterd' te zijn over de plannen van de VVD. Bos noemt het ook `volstrekt onverantwoord' om door te gaan met afschaffing van de OZB.