VS voor verbod op kindsoldaten

De Verenigde Staten hebben twee amendementen op het Verdrag voor de Rechten van het Kind geratificeerd. Het gaat om het verbod op de inzet van soldaten onder de 18 jaar in gewapende conflicten en op seksuele exploitatie van kinderen. De VS geven hiermee aan niet langer soldaten van 17 jaar naar oorlogsgebied te sturen. De Amerikanen hebben het Kinderrechtenverdrag zelf niet geratificeerd. Dat gaat volgens hen in tegen de rechten van ouders.