Maas veroorzaakt overlast, geen watersnood verwacht

Het peil in de rivier de Maas is de afgelopen nacht vrij plotseling toegenomen. Vanmiddag was het peil bij Borgharen-Dorp 45,50 meter boven ANP. De afvoer was ongeveer 2.000 kubieke meter per seconde. Rijkswaterstaat verwacht dat de rivier nog verder blijft stijgen tot een waterhoogte van 45,65 meter bij een afvoer van 2.700 kubieke meter per seconde in de avond. Maar ,,het eindplaatje is niet zorgwekkend'', aldus een woordvoerder. In het weekeinde wordt nog enige regen verwacht in de Ardennen, maar het zal spoedig droger en kouder worden. Regenwater in de Ardennen komt binnen enkele uren in de Maas en in de Maastrichtse grensdorpen.

Conform het calamiteitendraaiboek heeft het Waterschap Roer en Overmaas in Sittard, dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer in Limburg, alle bestrijdingsmaatregelen getroffen. Het operationeel centrum blijft het hele etmaal bezet.

De kaden van de Maas worden regelmatig geïnspecteerd. Op meer dan veertig plaatsen zijn pompen geïnstalleerd die het kwelwater opvangen dat via de ondergrond onder de Maaskades doorkomt. De bedding van de Maas bestaat uit poreuze grindbanken.

In Itteren is de demontabele kademuur met een lengte van tweehonderd meter geplaatst. De diverse afsluiters in de beken zijn dicht gezet, zodat het stijgende Maaswater niet via deze route naar binnen kan. Hier en daar zijn verlagingen in dijken en kaden met vloedplanken gedicht. Enkele rioleringen zijn afgesloten.

De toestand in België is zeer zorgwekkend. Burgemeester Beke van Gent sprak vandaag opnieuw van een kritieke situatie. Het peil van Leie en Schelde is sterk gestegen. Bovendien is uit Noord-Frankrijk veel water op komst.

In de gemeente Sint-Denijs-Westrem nabij Gent, waarbij het water al hoog stond, zijn nog meer straten ondergelopen. In veel huizen staat het water nu een halve meter hoog. Volgens Beke wordt voorlopig geen verbetering verwacht.

Aanvankelijk zag het er in de regio Gent nog goed uit. De Leie stond wel hoog, maar problemen bleven de afgelopen nacht uit. De plaatselijke brandweer, die steun heeft van korpsen uit Brussel en Antwerpen, liet zelfs weten dat het niveau van de Leie leek te dalen. Intussen zijn alle Gentse brandweerlieden ook via de radio opgeroepen zich te melden. [Vervolg WATEROVERLAST: pagina 3]

WATEROVERLAST

`Vroeger gebeurde dit eens in 100 jaar'

[Vervolg van pagina 1] Het overtollige water in Gent wordt sinds een paar dagen ook afgevoerd via het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De sluizen naar de Westerschelde spuien echter alleen bij laagwater.

Burgemeester G. Leers van Maastricht vindt dat de wateroverlast in Zuid-Limburg langzamerhand een structureel probleem is geworden. ,,Vroeger gebeurde dit eenmaal in de honderd jaar; nu hebben we veel vaker met dit probleem te maken. Het zijn geen incidenten meer. Het wordt tijd dat het kabinet snel geld beschikbaar stelt voor afdoende oplossingen. De Grensmaas en plannen om de rivier te verbreden: dergelijke maatregelen zijn nu harder nodig dan ooit.''

Woordvoerder Joep Delsing van het waterschap Roer en Overmaas bevestigt dat de vertragingen bij de uitvoering van de werken aan de Grensmaas voor veel ergernis zorgen. Delsing: ,,Het waterschap moet regelmatig grote kosten maken voor allerlei noodmaatregelen. Die zouden niet nodig zijn, als de aanbevelingen van de commissie Boertien volgens schema waren uitgevoerd. De verbrede Grensmaas zou dan een buffer vormen. Nu hebben we alleen de verbeterde kaden.''