Instituties

De kern van de column van Bas Heijne (NRC Handelsblad, 21 december) is dat (lands)bestuur niet optimaal kan functioneren zonder `instituties'. Het is jammer dat Heijne deze stelling niet verder heeft uitgediept in het kader van het ingrijpende veranderingsproces waarin onze samenleving nu is gewikkeld. Het ligt voor de hand en het is noodzakelijk dat de instituties op den duur in sterke mate een afspiegeling gaan vormen van de zittende bestuurlijke orde. Dit met het gevolg dat relatief snel opkomende maatschappelijke veranderingen, de instituties in tempo per definitie tekort zullen schieten. Dat is dus geen onwil maar het kan niet anders omdat het nu eenmaal niet in de aard van de instituties zit. Heijnes aanvankelijke interessant en helder betoog bezwijkt eigenlijk onder zijn onmiskenbare hang naar de oude linkse instituties die in een tijdspanne van een halve eeuw grotendeels door de PvdA vorm en inhoud hebben gekregen.

    • H.G. Pellikaan