`Het gaat hier fantástisch'

Hij had ,,geen seksuele relatie met die vrouw''. En zo was het. Zolang oud-president Clinton de `relatie' maar streng interpreteerde. De bestuurders van de in het nauw gedreven automatiseerder Getronics zijn eveneens bekend met de lenigheid van ontkenningen.

Voor Getronics, werkgever van zo'n 26.000 mensen, is 2003 het jaar van de waarheid: overleeft het bedrijf of niet? Maar volgens het management is alleen zo'n vraag al een leugen.

Een half jaar geleden bezwoer de financieel directeur van Getronics dat er geen sprake van was dat het bedrijf niet meer aan de eisen van een banklening kon voldoen. En zo was het. De dag voor kerstavond werd de bewuste lening vervangen door een duurdere variant met soepeler voorwaarden. Als je moeite hebt om aan de eisen te voldoen, kun je ook de eisen vergemakkelijken.

Vorige week vrijdag, zeg maar de stilste vrijdag van het jaar, kondigde commissaris Bourdais de Charbonnière, een oud-topman van Michelin, ,,om persoonlijke redenen'' zijn vertrek aan bij Getronics. Hij hield het 103 dagen uit bij het automatiseringsbedrijf.

De andere commissarissen streven sinds mei 2001 – toen Van Voorst als nieuwe topman werd benoemd – naar uitbreiding van de raad van bestuur. Maar die is vorig jaar alleen maar verder uitgedund door het plotselinge vertrek van de Amerikaan Goulden. Bestuursvoorzitter Van Voorst heeft in plaats van drie of vier collega's nog maar één collega in de raad van bestuur.

Snel vertrekkende bestuurders met vage argumenten blijven klassieke alarmbellen voor de geoefende belegger. Maar net als zijn financieel directeur is Van Voorst vooral een man van de blijde boodschap. Hij was bij zijn laatste publieke optreden voor de pers in augustus erg stellig over de ,,continuïteit van het bedrijf''. Die was ,,volstrekt niet'' in het geding. ,,Het is niet prettig dat dat in de kranten geschreven wordt door mensen zonder kennis van zaken. Het geeft bovendien vragen die overbodig zijn.''

Sindsdien is de kredietwaardigheid van Getronics verder teruggelopen. Schuldeisers moeten er serieus voor vrezen dat het bedrijf niet aan zijn verplichtingen voldoet, zo luidt het oordeel van adviesbureau Moody's.

De financiële markten rekenen al een tijdje op een of andere vorm van een doorstart. Van Voorst heeft niet gejokt over de continuïteit van de onderneming. Het is slechts een kwestie van ruim interpreteren. De markt geeft momenteel twee kwartjes per aandeel voor deze vorm van continuïteit.

    • Jeroen Wester