GroenLinks wil hogere belasting

GroenLinks stelt voor de komende kabinetsperiode de belastingen met 5 miljard euro te verhogen. Voorts wil de partij voor 9 miljard aan nieuw beleid inzetten, en voor een even groot bedrag bezuinigen.

Dat blijkt uit een aanpassing van het GroenLinks-programma dat vanmiddag is gepresenteerd. De aanpassing van het programma is nodig omdat het Centraal Planbureau (CPB) onlangs bekendmaakte dat er zonder aanvullend beleid de komende kabinetsperiode een gat van 10 miljard euro op de begroting ontstaat ten opzichte van de eerdere doelstelling om de staatsschuld af te lossen.

GroenLinks kiest ervoor de helft van dat gat te dichten, zo blijkt. Dat kan volgens de begrotingsmethode die GroenLinks al jaren hanteert, omdat het gat van 10 miljard voor de helft conjunctureel van aard is.

Dergelijke tegenvallers passen in de begrotingssystematiek van de partij, die het saldo op de begroting laat `meeademen' met de stand van de economie. De andere helft van het tekort is structureel van aard en moet worden opgelost, vindt GroenLinks. Daarvoor worden de belastingen met 5 miljard verhoogd.

Bij een zogenoemde trendmatige groei van 2,25 procent, zoals het CPB voorspelt, komt GroenLinks in 2007 uit op een begrotingsevenwicht. Aflossing van de volledige schuld in 2030 blijft volgens de partij mogelijk. De lastenverzwaring zal vooral het bedrijfsleven en de huishoudens met een jaarinkomen boven de 50.000 euro treffen.

De partij wil bezuinigen op infrastructuur (2 miljard euro) en defensie (1,1 miljard euro). Een herziening van het zorgstelsel moet 2 miljard euro opleveren. Geïnvesteerd wordt er in de zorg (1,3 miljard euro), in onderwijs (1,4 miljard) en sociale zekerheid (1,3 miljard).

Doordat het `kwartje van Kok' niet wordt teruggegeven aan de burgers maar in openbaar vervoer wordt geïnvesteerd, de onroerende zaakbelasting overeind blijft en doordat de hypotheekrente-aftrek wordt omgevormd tot een subsidie voor gezinnen met weinig geld, kunnen de hogere inkomens in de plannen van GroenLinks een koopkrachtverlies van 1 tot 2 procent per jaar tegemoet zien.

De minimuminkomens zullen er door fiscale voordelen gemiddeld 2 procent op vooruitgaan, zo blijkt uit de plannen van GroenLinks.

Door laagbetaald werk fiscaal aantrekkelijker te maken, hoopt de partij de werkgelegenheid te stimuleren. Volgens GroenLinks zullen de voorstellen leiden tot 90.000 extra banen, waarvan 60.000 in de marktsector.