Geruzie over dreigend faillissement topvolleybal

De volleybalinternationals en hun coaches voelen zich het slachtoffer van bestuurlijk wanbeleid. Hun salaris wordt niet betaald en programma's kunnen mogelijk niet worden uitgevoerd. De chaos is compleet.

Topvolleybal Nederland (TVN), de stichting die de belangen van alle nationale ploegen behartigt, stevent af op een faillissement. Trainers, spelers en speelsters maakten gisteren tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam bekend dat zij het vertrouwen in de directie en het bestuur van TVN hebben opgezegd. In één adem verzochten zij de Nederlandse volleybalbond (NeVoBo) de financiële problemen van TVN te helpen oplossen. Maar redding lijkt uitgesloten aangezien het bondsbestuur niet van zins is de tot over de twee miljoen euro opgelopen schuldenlast van TVN voor zijn rekening te nemen.

In een reactie op de noodkreet van de internationals samen goed voor zo'n 100.000 euro aan achterstallige salarissen liet voorzitter Herman van Zwieten vanaf zijn vakantieadres in Oostenrijk weten dat van de NeVoBo geen coulance is te verwachten. Van Zwieten: ,,De volleybalbond zal zelfs niet de tegoeden van spelers bij TVN betalen. In dat geval staan namelijk binnen de kortste keren alle andere crediteuren van TVN op onze stoep. En dat zou het einde van de NeVoBo betekenen.''

Volgens Van Zwieten is het faillissement van TVN onafwendbaar. ,,Ik stel me voor dat topvolleybal terugkeert bij de NeVoBo en in een afzonderlijke businessunit wordt ondergebracht om net zo te functioneren als de sectie betaald voetbal bij de KNVB. En als de internationals dat niet willen, is dat jammer voor hen, maar ik zie geen andere oplossing.''

Uitgerekend van dat scenario gruwt TVN-voorzitter André Hengeveld. Met zijn directeuren Jos Smulders en Jan Tilmans is hij van mening dat de financiële nood met een krediet is te lenigen. ,,Wij zijn met financiers in onderhandeling over een lening ter hoogte van de schuldenlast. Daarmee zouden we aan al onze achterstallige verplichtingen kunnen voldoen. Met de bestaande inkomsten en een verhoging van de 2,50 euro die de NeVoBo-leden jaarlijks bijdragen aan topvolleybal kan volgens onze berekeningen die last worden gedragen. Voorwaarde is dat de NeVoBo ons de jaarlijkse topsportbijdrage van 375.000 euro garandeert. Maar die waarborg wil het bestuur niet geven.''

Volgens Van Zwieten om een heel plausibele reden. ,,Die contractueel vastgelegde bijdrage moet de Bondsraad (het hoogste bestuursorgaan van de NeVoBo, red.) elk jaar goedkeuren. Formeel kan de Bondsraad daar van afwijken. We kunnen derhalve voor een langere termijn onmogelijk aan dat verzoek voldoen. Afgezien daarvan zie ik niet hoe met een herfinanciering van TVN de problemen kunnen worden opgelost. Stel er komt een krediet beschikbaar van drie miljoen euro met een looptijd van tien jaar tegen een rente van 6 procent. Dan leert een snelle rekensom dat aan rente en aflossing jaarlijks bijna een half miljoen euro moeten worden betaald. Dat kan TVN nooit opbrengen.''

De huidige zakelijke opstelling van de NeVoBo is opmerkelijk, omdat de bond een maand geleden nog bereid was mee te werken aan een sanering van TVN. Die houding was ingegeven door een onderzoek van een ingestelde Task Force, waaruit bleek dat TVN kampte met een tekort van 1,5 miljoen euro. Accountants van Ernst & Young kwamen in een recent aanvullend onderzoek echter uit op een schuld die schommelt tussen de twee en drie miljoen euro. Voor de bond was dat reden tot een minder inschikkelijke houding. ,,Dat kan de NeVoBo niet verantwoorden'', meent Van Zwieten.

Bij TVN is de ergernis over de bevindingen van Ernst & Young groot. Voorzitter Hengeveld: ,,Dat hogere bedrag is een gevolg van verschil in interpretatie. Een voorbeeld: de accountants hebben fiscale claims meegeteld, terwijl wij daarover afspraken met de belastingdienst hebben gemaakt.'' Maar de NeVoBo is niet overtuigd. Van Zwieten: ,,Er zijn concrete schulden, maar vooral latente risico's.''

Het gekrakeel tussen TVN en NeVoBo was voor alle veertig internationals en hun coaches eindelijk reden van zich af te bijten. Na twee jaar, want zo lang worden zij al geconfronteerd met achterstallige betalingen. Bondscoach van de vrouwen, Angelo Frigoni, heeft bijvoorbeeld al een jaar geen salaris ontvangen. En evenals mannencoach Bert Goedkoop betaalt hij tegenwoordig uit eigen zak alle reiskosten. De spelers en speelsters hebben inmiddels hun vakbond NL Sporter ingeschakeld, terwijl de coaches hun belangen laten behartigen door FNV Sport.

Liever hadden alle gedupeerden de problemen binnenskamers gehouden, maar het gekrakeel tussen de bestuurders brengt hun programma in gevaar en daarmee plaatsing voor de Olympische Spelen in 2004; dat moet dit jaar worden afgedwongen. In hun verklaring schrijven zij: `Wij willen geen andere structuur, maar andere mensen, die wel in staat zijn goede voorwaarden te scheppen voor topvolleybal.''

Een van de gevraagde initiatieven van de internationals is om de NeVoBo-leden jaarlijks een bijdrage van tien euro per persoon voor topvolleybal te laten betalen. Een verzoek dat volgens voorzitter Van Zwieten niet gehonoreerd zal worden. ,,We willen ons er best voor inzetten, maar de kans van slagen is gering. Recentelijk hebben we de regioraden de situatie nog eens uitgelegd. De reactie was overwegend: geen cent meer, we betalen al genoeg.''

    • Henk Stouwdam