Claim van miljarden bij Legio Lease

Beleggers die ontevreden zijn over de beleggingsproducten van Legio Lease eisen een schadevergoeding van naar schatting 3 tot 4,5 miljard euro. Naast kwijtschelding van schulden wordt rente teruggevorderd.

Dat blijkt uit de dagvaarding die door de Consumentenbond en Stichting Leaseverlies namens meer dan 53.000 beleggers bij Dexia Bank is bezorgd, het moederbedrijf van Legio Lease.

Circa een kwart miljoen consumenten heeft met geleend geld belegd via constructies van Legio Lease. Door de beurskrach moeten veel van deze beleggers geld bijstorten. In de dagvaarding wordt gesteld dat Legio Lease (en de rechtsopvolgers Labouchere en Dexia Bank) beleggers heeft misleid ten aanzien van onder meer de risico's, de rente, de kosten en de fiscale gevolgen. De miljardenclaim bestaat uit het tekort wat beleggers nu hebben, plus uit de toekomstige maandtermijnen die nog betaald moeten worden. Sommige contracten lopen langer dan tien jaar. Bovendien komen de kosten van de leningen waarmee belegd wordt daar nog bij. Volgens de dagvaarding kennen verreweg de meeste producten van Legio Lease een rentevergoeding van meer dan twaalf procent. In advertenties werden die tarieven vaak `wat hoger' genoemd. ,,Vergeleken met een normaal effectenkrediet zijn de hier genoemde percentages niet als `wat hoger' te kwalificeren'', stellen de beleggers van Leaseverlies nu.

In de rechtszaak die volgende week dient voor de Amsterdamse rechter zal de zogenaamde zorgplicht van Dexia een belangrijk punt van discussie zijn. De Autoriteit Financiële Markten heeft in november laten weten dat de verkopers van Legio Lease onvoldoende verantwoordelijkheid jegens klanten hebben getoond en dat zij een boete van de toezichthouder tegemoet kunnen zien.

De dagvaarding stelt: ,,Gezien de doelgroep waarop Legio Lease zich specifiek richtte – personen die niet of nauwelijks eigen vermogen bezaten en zodoende niet in staat waren om te beleggen op de effectenbeurzen – bezat deze gemiddelde effectenlease-contractant geen of weinig kennis met betrekking tot effecten (...). Dat geldt temeer waar het betreft kennis over de risico's van het beleggen met geleend geld.''