China: geen wapens uit Israël

Israël ziet onder Amerikaanse druk af van de levering van wapens en veiligheidsapparatuur aan China. Dat heeft de Israëlische krant Ha'aretz gisteren gemeld. ,,Dit is domweg een nieuw Amerikaans dictaat, we hadden geen enkele keuze in de zaak'', aldus een Israëlische ambtenaar van het ministerie van Defensie in die krant.

Het nieuws werd bevestigd door woordvoerder Richard Boucher van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken. ,,Het is volledig gebaseerd op zorgen op strategisch gebied van de Verenigde Staten'', aldus Boucher, die daarmee wil aangeven dat het Amerika niet te doen is om het beschermen van eigen commerciële belangen, zoals door sommigen in Israël is gesuggereerd. In Amerika zouden wapenleveranciers namelijk hopen op een opheffing van het verbod aan Amerikaanse bedrijven om wapens aan China te leveren.

Amerika lijkt vooral bang dat China de Israëlische wapens zal inzetten tegen Taiwan. Deze de facto onafhankelijke eilandstaat wordt door China beschouwd als een afvallige provincie die vroeg of laat, goedschiks of kwaadschiks, weer in de Chinese moederschoot zal moeten terugkeren.

Twee jaar geleden moest Israël ook al onder druk van de Verenigde Staten een militaire levering aan China annuleren. Het land betaalde toen 350 miljoen dollar schadevergoeding aan China omdat het niet kon overgaan tot de levering van een geavanceerd radarsysteem waartoe het zich contractueel had verplicht.

De VS lijken er de laatste tijd weer veel aan gelegen om te voorkomen dat China erin slaagt zich militair te versterken. Zo beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de firma's Boeing en Hughes er woensdag van gevoelige technische informatie die te pas kan komen bij de productie van kruisraketten, te hebben verkocht aan China. Dat zou zijn gebeurd toen China er in 1995 en 1996 niet in slaagde om raketten te lanceren met Amerikaanse satellieten aan boord.

China, dat zijn Volksbevrijdingsleger graag zo snel mogelijk wil omvormen tot een moderne, technologisch hoogstaande strijdmacht, koopt zijn wapens vooral van Rusland en Israël. China is volgens experts momenteel de grootste importeur ter wereld van militair materieel en van technologie met mogelijke militaire toepassingen. China's militaire opbouw lijkt daarbij allereerst gericht tegen Taiwan. China wil namelijk de mogelijkheid scheppen om dat eiland desnoods militair te veroveren, of om daar in elk geval effectief mee te kunnen dreigen.