Vuurwerkfeest belast milieu

Het vuurwerkfestijn dat losbarst na de jaarwisseling zorgt in een korte tijd voor een flinke luchtverontreiniging. De fijne stof die dan vrijkomt, is evenveel als 6 procent van alle stof die het autoverkeer in Nederland jaarlijks uitstoot, aldus de DCMR Milieudienst Rijnmond. De verontreiniging kan schadelijk zijn voor de gezondheid, maar is sterk persoonsgebonden. Vuurwerkverontreiniging is maar van korte duur, zodat de mens er maar kort aan wordt blootgesteld. Door de harde wind van afgelopen jaarwisseling verdween de vuurwerksmog weer snel. Bij mist blijft `vuurwerksmog' veel langer hangen. De smog bestaat uit fijn stof. De belangrijkste stoffen zijn chloor, barium, strontium en zwavel. De giftige zware metalen barium en strontium die met vuurwerk vrijkomen, zorgen voor de kleureffecten in de lucht.