Vuurwerk

Het bericht op 28 december dat veel vuurwerk in beslag werd genomen in Zeeland, oogt als een mooi succes. Toch was er ook dit jaar weer vanaf begin december veel vuurwerkoverlast in menige Nederlandse gemeente. Dit als gevolg van verschillen in wetgevingen in diverse eurolanden, van verschillende `nationale vuurwerktradities, en van onvoldoende efficiënte opsporing en preventie van overtredingen. Door gezamenlijk in Europees verband sluitende wetgeving te maken en de opsporing te verbeteren zou toch aan `onze' vuurwerkoverlast een goed einde gemaakt kunnen worden.

    • F.M. Boon Delft