Rijkswaterstaat zet sluizen open om Gent te helpen

Rijkswaterstaat heeft de sluizen bij Terneuzen opengezet om te voorkomen dat delen van Gent onderlopen. Overvloedige regenval heeft in enkele delen van België tot overstromingen geleid. In Nederland hebben de waterschappen een calamiteitenplan ingesteld om wateroverlast in Limburg tegen te gaan.

Pagina 3