OVSE weg uit Tsjetsjenië na kritiek

De missie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in de opstandige Russische republiek Tsjetsjenië is met ingang van het nieuwe jaar gesloten.

Rusland stemde niet in met een verlenging van het mandaat voor de OVSE-missie in de opstandige provincie. Westerse OVSE-landen betreuren de opstelling van Moskou. De sluiting van de OVSE-missie in Tsjetsjenië betekent het vertrek van de laatste internationale organisatie uit de Kaukasische republiek. De OVSE heeft zich recentelijk kritisch uitgelaten over schendingen van mensenrechten in Tsjetsjenië, onder andere door Russische militairen die recentelijk huis aan huis zochten naar aanhangers van de Tsjetsjeense afscheidingsbeweging.

Bij de OVSE zijn 55 landen aangesloten, waaronder Rusland en de Verenigde Staten. Nederland is sinds gisteren voor het eerst een jaar lang voorzitter van deze in Wenen zetelende internationale organisatie.

De OVSE zat sinds 1995 in Tsjetsjenië en bemiddelde in besprekingen die een einde maakten aan de eerste oorlog (1994-1996) in de regio. De missie werd in 1999 gesloten uit veiligheidsoverwegingen. In juni 2001 keerden de OVSE-waarnemers terug.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Igor Ivanov, zei dat Moskou had voorgesteld dat de OVSE zich voortaan zou concentreren op humanitaire hulp. ,,Jammer genoeg waren niet al onze partners bereid tot een adequate beoordeling van de situatie en in staat om de nieuwe realiteit in Tsjetsjenië onder ogen te zien. Daarom was het niet mogelijk overeenstemming te bereiken over een nieuw mandaat'', aldus Ivanov.

De OVSE is wel weer welkom in Wit-Rusland. De organisatie heeft met de regering in Minsk een akkoord bereikt over de oprichting van een nieuwe missie in de voormalige sovjetrepubliek.

De laatste vertegenwoordiger van de OVSE, de Moldavische diplomate Alina Josan, moest Wit-Rusland in oktober verlaten omdat haar visum niet werd verlengd. De OVSE heeft voortdurend de autoriteiten in Minsk bekritiseerd voor schending van de mensenrechten en ondemocratische praktijken. De regering van de autocratische president Aleksandr Loekasjenko betichtte de organisatie ervan zich met de binnenlandse aangelegenheden van zijn land te bemoeien.

Vorige maand besloot Loekasjenko de onderhandelingen met de OVSE te hervatten.

De missie krijgt de taak ,,de regering in Minsk te helpen bij het versterken van de overheidsinstellingen en de ontwikkeling van relaties met de burgerbevolking overeenkomstig de principes waar de OVSE voor staat''.