Nederlandse hulp bij wateroverlast in België

De Nederlandse Rijkswaterstaat heeft de sluizen bij Terneuzen opengezet om te voorkomen dat delen van Gent onderlopen door het hoge water. Overvloedige regenval heeft in enkele delen van België tot forse overstromingen geleid. In Nederland hebben de waterschappen een calamiteitenplan ingesteld om wateroverlast in Limburg tegen te gaan.

In Oost-Vlaanderen is op sommige plaatsen het water in huizen gelopen. In Wallonië zijn onder meer de Maas en de Lesse tot alarmpeil gestegen. Bij Gent moest de ringweg wegens het overvloedige water worden afgesloten, nadat vanuit de Leie en de Schelde steeds meer water in de ringvaart was gestroomd.

Het water wordt sinds afgelopen weekeinde versneld via het Kanaal Gent-Terneuzen afgevoerd. Dat is mogelijk doordat de sluizen bij Terneuzen worden opengezet bij laagwater in de Westerschelde. Hierdoor daalt het peil in het kanaal. Na overstromingen bij Gent in 1999 werden daarover met Nederland afspraken gemaakt. Een hoge functionaris van het Belgische waterbeheer sprak voor de radio van een ,,perfecte samenwerking'' met de Nederlandse autoriteiten.

Toch biedt het openzetten van de sluizen bij Terneuzen slechts een beperkte oplossing, omdat de sluizen alleen bij laag water in de Westerschelde open kunnen. De Gentse burgemeester, Frank Beke, pleitte gisteren voor de bouw van een extra sluis bij Terneuzen.

Intussen is in België opnieuw de kritiek opgelaaid over het waterbeheer. In Oost-Vlaanderen was in 2002 al vijf keer sprake van overlast. Volgens deskundigen waren investeringen in waterlopen en riolen er vooral op gericht het water zo snel mogelijk over de eigen gemeentegrenzen te krijgen, waardoor stroomafwaarts flessenhalzen van overvloedig water zijn ontstaan. Bovendien is onvoldoende gedaan aan het uitbaggeren van waterlopen.

Bij het Oost-Vlaamse Geraardsbergen moesten gisteren bewoners van enkele tientallen huizen worden geëvacueerd door de hoge waterstand in de Dender. Elders werd door het verhogen van dijken met zandzakken voorkomen dat water in de huizen stroomde. In West-Vlaanderen en de provincie Antwerpen is de wateroverlast verminderd. Eind vorige week kwam bij het Oost-Vlaamse Aalst een vrouw om het leven die in een sterk gezwollen beek was gevallen.

In Nederland blijft het waterpeil van de Maas ook stijgen. Gisteren stroomde er nog 1.200 kubieke meter water per seconde door de Maas, vandaag zou dat volgens woordvoerder Joep Delsing van het waterschap Roer en Overmaas toenemen tot cira 2.000 kubieke meter.

De Maas bereikte vanmorgen bij Borgharen een niveau van 44.53 meter boven NAP. Rijkswaterstaat verwacht dat in de loop van donderdag misschien de kritische grens van 45 meter wordt gehaald. Toch is de situatie voorlopig nog goed onder controle te houden, aldus de woordvoerder van waterschap Roer en Overmaas.

Bij aanhoudende regen kan de Maas morgen echter nog verder stijgen. De gemeente Maastricht heeft een crisiscentrum ingericht. De waterschappen hebben in Limburg bij zijrivieren en beken kwelpompen in werking gesteld en bouwen demontabele wanden op.