Nederland prijst zich uit de markt

In het artikel `Van der Hoeven tegen verhoging leges studenten' (NRC Handelsblad, 19 december), wordt de legesverhoging voor een verblijfsvergunning in Nederland van 58 tot 430 euro vermeld. Daarmee wordt niet alleen de ontvangst van buitenlandse studenten bemoeilijkt, maar ook de uitwisseling van jongeren van 16 tot 18 jaar tussen Nederland en landen over de hele wereld. De hier te ontvangen jongelui gaan naar een school, ze mogen geen betaalde arbeid verrichten en verblijven hier minder dan een jaar.

De overheid verkleint ongewild en zonder het te beseffen de kans om mee te doen aan uitwisselingsprogramma's, omdat de komst naar Nederland onaantrekkelijk wordt gemaakt. Omdat het `een op een'-uitwisselingen zijn, kunnen daardoor ook minder jongeren vanuit Nederland naar het buitenland.

De komst naar Nederland is voor jongelui toch al veel moeilijker en ingewikkelder dan naar de andere EU-landen. Want in tegenstelling tot onze EU partners is het verkrijgen van een inreisvergunning, voorafgaand aan een verblijfsvergunning, noodzakelijk. Hiertoe moeten de kinderen die in het buitenland zijn geselecteerd voor uitzending `bewijzen' dat ze ongehuwd zijn. Deze regeling is bedacht om gezinshereniging te bemoeilijken. In de meeste landen bestaat echter geen centraal huwelijksregister en het document is dan vaak niet meer dan een uitrekstel van de plaatselijke gemeentelijke of kerkelijke administratie, dan wel een verklaring onder ede met getuigen bij een notaris. Zo'n document moet gelegaliseerd worden en dat alles kost tijd en geld en ergernis.

Samen met de nieuwe leges komt het aan overheid en `officials' te betalen bedrag op zo'n 700 tot 1000 euro, en dat is 10 tot 20 maal meer dan voor de andere Europeese landen. Voor de Nederlanders die bij de uitwisselingsorganisaties het contact met het buitenland onderhouden is dit een niet uit te leggen situatie. Dat men dan niet kiest voor Nederland is begrijpelijk. Daarmee daalt de kans voor onze jongeren om een ervaring voor het leven op te doen die uitstraalt op de gehele Nederlandse samenleving.

Dr. J.A. Groot is verbonden aan het Swammerdam Institute for Life Sciences, Universiteit van Amsterdam.

    • J.A. Groot