Maretak

Fruitteler Jos Gorissen in 't Rooth gun ik alle succes met de kweek van de maretak, waarover Guido de Vries in NRC Handelsblad van 21 december berichtte.

Het is echter niet juist dat Gorissen de eerste Nederlander is die zich op de kweek van de maretak heeft toegelegd. Die eer komt de pomoloog Pie Frints in Margraten toe. Met zijn broers Sjir en Sjef exploiteerde hij op het Plateau van Margraten een boomkwekerij, die inmiddels door nazaten wordt voortgezet. Het areaal vruchtbomen omvat meer dan vijftig hectaren. Behalve courante laagstamrassen worden er nog zo'n honderd oude hoogstamappel- en -perensoorten gekweekt. Een van die `oldtimers' is de sterappel, die rond Kerstmis nog altijd de meest begeerde en best betaalde appel blijkt. Pie Frints was het die tien tot twaalf jaar geleden met de kweek van de maretak in ooftbomen begon. Toen experimenten slaagden implanteerde hij o.a. in de fruitplantage van Jos Gorissen 250 implantaten. Met succes, zoals uit het verhaal van Guido de Vries blijkt. Maar ere wien ere toekomt.

    • Jan van Lieshout