Licence to kill

De expliciete toestemming van de Amerikaanse regering tot het geven van een `licence to kill' aan de CIA in het geval van een twintigtal terroristen, was in NRC Handelsblad van 16 december, niet meer dan een luttele 25 regels waard.

Wanneer we 13 jaar teruggaan in de tijd en de kranten van toen er bij nemen zien we dat er enorm veel aandacht wordt geschonken aan de fatwa die uitgesproken is door Khomeiny over Salman Rushdie, betrekking hebbende op zijn boek de Duivelsverzen. Khomeiny had een heel boek in handen als bewijs voor zijn fatwa. Waar is het bewijs van de Amerikaanse regering in bijvoorbeeld het geval Bin Laden?

Dat Amerika unilaterale beslissingen neemt zonder ook maar enige rekening te houden met de basisregels van het recht, recht op een eerlijk proces is daar op zijn minst een van, lijkt me toch ontzettend urgent en belangrijk nieuws, waar best wat dieper op ingegaan mag worden.

    • Ruud Wassen