GroenLinks in geweer tegen NS

Oppositiepartijen GroenLinks en SP komen in actie tegen de prijsverhoging van 4,9 procent die Nederlandse Spoorwegen gisteren heeft doorgevoerd. GroenLinks heeft een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tegen de prijsverhogingen, de SP start op 6 januari met een landelijke meldweek waarin reizigers de prestaties van de Spoorwegen kunnen doorbellen en mailen. Beide partijen willen dat de overheid weer volledige zeggenschap krijgt over het spoor.

GroenLinks vindt dat de NS misbruik maakt van haar positie als monopolist. Volgens Kamerlid W. Duyvendak (GroenLinks) heeft de overheid in 1994, toen de NS werd verzelfstandigd, nagelaten goede regels op te stellen om machtsmisbruik door het bedrijf te voorkomen. De overheid kan te weinig doen als de NS in gebreke blijft bij bijvoorbeeld de kwaliteit van het treinvervoer of prijsverhogingen.

Duyvendak heeft zich in een brief aan de inmiddels vertrokken directeur-generaal A. Kist van de NMa gewend. Duyvendak stelt daarin ,,als treinreiziger'' een beroep te doen op de kartelwaakhond om in te grijpen bij de prijsverhogingen. Duyvendak doelt met name op de aangekondigde prijsverhoging van juli aanstaande, wanneer een verhoging van nog eens 4,15 procent op stapel staat. Verantwoordelijk demissionair minister De Boer (Verkeer, LPF) is inmiddels in een juridisch conflict met de Spoorwegen gewikkeld om de tweede prijsverhoging ongedaan te maken.

Volgens GroenLinks is het echter maar de vraag of de overheid op basis van het nu geldende contract met de NS wel voldoende middelen heeft om het bedrijf te dwingen af te zien van de dubbele verhoging.

De SP roept roept NS-reizigers in de week van 6 tot en met 10 januari op vertragingen, treinuitval en gebrek aan informatie, maar ook positieve verhalen over behulpzaam NS-personeel door te geven op een speciaal telefoonnummer. De actie wordt gehouden in het kader van de campagne `Pak de trein terug' die de SP sinds augustus voert. `Huiszanger' Bob Fosko schreef voor de gelegenheid het actielied `De Bovenleiding' en Kamerlid Gerkens deelt op 6 januari op het station van Haarlem, waar de actie van start gaat, de eerste van ruim honderdduizend kaarten uit waarmee reizigers worden opgeroepen hun ervaringen door te bellen of te e-mailen. A. Gerkens in een schriftelijke toelichting op de actie: ,,Bij de NS en in Den Haag krijgen de reizigers geen gehoor, daarom hebben wij besloten de ervaringen te verzamelen en te bundelen in een logboek dat wij binnen twee weken willen overhandigen aan minister De Boer.''