Dom blondje

De correctie `Dom blondje', bijna weggemoffeld op pagina 2 (NRC Handelsblad, 27 december), mag je toch niet aanmerken als een serieuze correctie. De publicatie in de rubriek Haagse Staat van 23 december, waarnaar verwezen wordt lijkt me eerder een `leuke' vergissing, ontsproten aan het brein van de scribent.

Het ware juister geweest dat, nu er zoveel aandacht wordt geschonken aan fatsoen, normen en waarden, de krant deze correctie/vergissing op de voorpagina had geplaatst, met excuses aan J.P. Balkenende.

    • F. Giezen