`Stadsvernieuwing gaat te snel'

Het rijk moet de stedelijke vernieuwing anders aanpakken. Er moet minder nadruk worden gelegd op tempo en meer op kwaliteit. Dat stelt de VROM-raad in het advies `Haasten en onthaasten in de stedelijke herstructurering'.

Volgens de VROM-raad zijn de doelstellingen van het rijk de laatste jaren niet gehaald, omdat de ambities te hoog werden gesteld en te zeer de nadruk werd gelegd op het snel slopen en verkopen van huurwoningen. ,,Door de nadruk op tempo en op hoge aantallen is inmiddels de aandacht afgeleid van de koers als zodanig. Anders gezegd: veel aandacht voor snelheid, weinig voor de richting. Terwijl niet het tempo, maar de kwaliteit het doel zou moeten zijn!'' aldus het rapport.

Niet alles kan en moet tegelijkertijd, stelt de VROM-raad. ,,Voor sommige wijken en projecten is de stagnatie een probleem, voor vele andere is het een zegen. Er zijn namelijk ook wijken waar een snelle herstructurering niet noodzakelijk is.''

In stadsdelen waar wél haast is geboden, moet het rijk fors investeren. In deze zogenoemde prioriteitswijken, waarvan er ongeveer vijftig zijn, moet een investeringsmaatschappij worden opgericht. Deze zou kapitaal moeten bijeengaren van het rijk, marktpartijen en woningcorporaties. In andere wijken moet ,,werkende weg'' worden vernieuwd en kan ,,de weg van de geleidelijkheid worden bewandeld''.

Stedelijke herstructurering moet een ,,gevarieerd'' woningaanbod opleveren, dat aansluit bij de identiteit van de wijk. ,,Woningen in allerlei maten, kwaliteiten en prijzen.'' Goedkope huurwoningen moeten dus niet worden vervangen door uitsluitend dure huur- en koopwoningen.