Wie natrapt, moet weg

Wie een verdachte wil aanhouden, mag er niet na het overmeesteren nog eens op los timmeren.

Het aanhouden door burgers van een verdachte die op heterdaad wordt betrapt bij het plegen van een misdrijf, mag onder bepaalde omstandigheden met geweld gepaard gaan. Maar is de aanhouding eenmaal verricht, dan moet het ook afgelopen zijn. Minister Donner, gisteren voor de camera van het NOS-journaal ondervraagd over de grenzen van het toelaatbare van geweld: ,,Het wordt anders als dat in geen verhouding staat tot de situatie. Dus als ik iemand vast heb met meerdere mensen en de een hem vasthoudt en de ander hem nog eens even gaat slaan of schoppen. En als iemand afgevoerd wordt, nog getrapt wordt.''

Dat er tijdens de aanhouding geweld wordt gebruikt, is soms te billijken, stelt Donner. ,,Het aanhouden gebeurt met geweld.'' Anders wordt het als er nog geslagen wordt na het aanhouden, ,,als het niet meer nodig is'', aldus Donner. ,,Als iemand zijn wapens weggooit, stil blijft staan, vastgehouden wordt door anderen, dan weet iedere burger dat het dan afgelopen is, dat je dan niet meer hebt te slaan of te trappen. Iemand die een misdrijf pleegt of verdachte is, is niet daardoor vogelvrij, zodat iedereen er op in kan slaan.''

Ook voorzitter De Wijkerslooth van het college van procureurs-generaal stelt grenzen aan het geweld, en wel zodra het doel van het ingrijpen is bereikt. De Wijkerslooth: ,,Zodra de verdachte zich heeft overgegeven of weerloos is, dan is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. Dat geldt voor een aanhouding door de politie maar ook voor een aanhouding door burgers. Wanneer het geweld doorgaat nadat iemand is aangehouden, slaat het om in redeloos geweld. Een aanhouding door een burger is prima, maar wat niet mag is dat de aangehoudene vervolgens een paar flinke klappen na krijgt. Of dat nou is omdat iemand stoom moet afblazen of omdat hij het idee heeft dat hij zelf de verdachte moet straffen – zulk geweld is niet toelaatbaar. Wie bij het voetballen natrapt, wordt ook van het veld gestuurd.''