`Registreer ook antroposofische medicijnen'

De Nederlandse overheid zou voor antroposofische geneesmiddelen een tijdelijke registratie moeten ontwikkelen, in afwachting van nieuwe Europese richtlijnen. De Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (FAG) heeft dit vandaag met klem verzocht aan het ministerie van Volksgezondheid en de vaste Tweede-Kamercommissie volksgezondheid. In Nederland mogen sinds vorig jaar alleen medicijnen worden verstrekt die zijn geregistreerd. Voor `gewone' en homeopathische medicijnen is de registratie inmiddels geregeld, maar niet voor antroposofische geneesmiddelen die niet op homeopathische wijze zijn gemaakt. Dit geldt voor 300 van de 1.000 antroposofische geneesmiddelen die in omloop zijn.