Powell: inspectie Irak vergt maanden

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Powell, heeft gisteren gezegd dat de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties maanden nodig hebben om in Irak hun werk te doen, als de inspecties na vier jaar weer worden hervat. De uitspraak is van belang omdat de wereldgemeenschap rekening houdt met een Amerikaanse aanval op Irak uiterlijk begin volgend jaar, als de wapeninspecties mislukken. Onduidelijk is of de VS, nu zij rekening houden met maandenlange inspecties, hun planning voor een mogelijke aanval op Bagdad hebben aangepast. Deskundigen achten de zomer te warm voor een aanval. Powells uitspraak gaf opnieuw aan dat de VS serieus aansturen op hervatting van de inspecties.

Powell zei dat het ,,zeker een kwestie van maanden is'' voordat de inspecteurs rapporteren aan de VN-Veiligheidsraad of de Irakezen ,,doorgaan'' met de ontwikkeling van massavernietigingswapens. ,,Wij begrijpen dat het tijd vergt en we zullen op hen moeten wachten om ze hun werk te laten doen en hun rapportage te laten afmaken'', zei Powell. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat de VS geen enkel gebrek aan Iraakse medewerking zullen accepteren. ,,Als er geen onmiddellijke medewerking is van de kant van Irak, dat is dat de rode lijn, en dat moet dan onmiddellijk terug komen naar de [VN-Veiligheids]raad'', aldus Powell.

Powell zei dat een overeenkomst in de Veiligheidsraad over een Amerikaanse ontwerpresolutie ,,veel dichterbij'' is gekomen. Dat ontwerp schrijft indringende wapeninspecties voor en dreigt met militaire actie als Irak niet meewerkt. Powell telefoneerde gisteren ,,het grootste deel van de dag'' met collegaministers van de landen in de Veiligheidsraad.

Ook VN-diplomaten zeiden gisteren dat een compromis tussen met name de VS en Frankrijk dichterbij is gekomen. Zij verwachten een stemming niet voor eind volgende week. Morgen neemt China, permanent lid met vetorecht, het maandelijks roulerende voorzitterschap van de Veiligheidsraad over en op 5 november zijn in de VS Congresverkiezingen.

De chef-wapeninspecteurs, Hans Blix van het VN-wapeninspectieteam UNMOVIC en Mohamed ElBaradei van het Internationaal Atoom Energie Agentschap, spraken gisteren met president Bush, vice-president Cheney en nationaal veiligheidsadviseur Rice. Bush riep daarbij nog eens op tot straffe wapeninspecties.