Politietop: korps gaat krimpen

De politiesterkte in Nederland zal als gevolg van het kabinetsbeleid de komende jaren eerder inkrimpen dan groeien. De aankondiging in het Strategisch akkoord van het huidige kabinet dat de politiesterkte met vierduizend man wordt uitgebreid, zal zeker niet worden gehaald.

Dat blijkt uit een gezamenlijke brief van de Raden van Korpsbeheerders en Hoofdcommissarissen aan de fracties in de Tweede Kamer. Zij reageren daarmee op het onlangs door de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) gepresenteerde Nationale Veiligheidsplan Naar een veiliger samenleving.

De Raad van Korpsbeheerders voorspelt bezuinigingen op het personeel omdat de vergoeding die politiekorpsen krijgen voor personeelsbeleid tekort schiet. De bezuinigingen zijn bij ongewijzigd beleid nodig om de politiebegroting op lange termijn sluitend te houden. In de brief wordt ervoor gewaarschuwd dat bezuinigingen op personeelsbeleid zullen leiden tot ,,het verlies van met moeite opgebouwd contact met de arbeidsmarkt''.

De Raad van Korpsbeheerders heeft ook op andere onderdelen van het Veiligheidsplan kritiek. Zo zullen de plannen voor de vorming van een landelijk rechercheteam de ,,effectieve criminaliteitsbestrijding'' verzwakken omdat effectieve aansturing van het landelijke rechercheapparaat ontbreekt. ,,Er ontstaan nu schotten tussen de nationale recherche enerzijds en de regionale korpsen en hun bovenregionale rechercheteams anderzijds.''

Het kabinet legt verder te veel nadruk op repressie, terwijl alternatieve strategieën als preventie en modernere opsporingstechnieken ontbreken.

De manier waarop er politieke prioriteit wordt gegeven aan bijvoorbeeld de aanhouding van drugskoeriers op Schiphol, wordt in de brief omschreven als ,,waan van de dag'' waarbij ,,politiek gezien wordt vastgehouden aan gemaakte keuzes''.

In de brief wordt de ,,grote mate van vrijblijvendheid'' in het Veiligheidsplan gehekeld als het gaat om de inspanning van andere ministeries bij integraal veiligheidsbeleid.

Toegezegd beleid door het ministerie van Economische Zaken om verplichte antidiefstalssytemen in te voeren voor bijvoorbeeld gsm's, laptops en auto's ontbreekt in het plan. Beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het gebied van dak- en thuislozenopvang of heroïneprogramma's voor zwaar verslaafde junks ontbreekt geheel.