Nieuwbouw voor vormgeving Breda

De provincie Noord-Brabant heeft het toekomstige museum voor grafische vormgeving in Breda aangewezen als `pilotproject'. Dat houdt in dat het oude pand waarin het museum moet komen, wordt herbouwd en gecombineerd met nieuwbouw. De Bredase gemeenteraad heeft hier 13,6 miljoen euro voor uitgetrokken. Architect Hans van Heeswijk heeft als opdracht om het monumentale pand van het huidige museum De Beyerd in de binnenstad van Breda combineren met de naastgelegen artotheek. De bestaande artotheek zal worden opgeheven, de gemeente vindt kunstuitleen niet langer haar taak. De aanwijzing tot pilotproject heeft ook tot gevolg dat de provincie zal adviseren het eerste landelijke museum voor grafische vormgeving in de Cultuurnota 2005-2009 op te nemen. De opening is gepland voor voorjaar 2005.