Hirsi Ali kandidaat Kamerlid voor VVD

De politicologe Ayaan Hirsi Ali stapt over van de Partij van de Arbeid naar de VVD. Ze heeft een hoge plaats op de kandidatenlijst van de VVD voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen aangeboden gekregen.

Zij maakt haar overstap vandaag bekend in een bijdrage voor de opiniepagina van deze krant. Hirsi Ali schrijft dat zij werd ,,overvallen'' door het aanbod van de VVD. Ze gaat erop in omdat zij zo de thema's die te maken hebben met de onderdrukking van allochtone vrouwen ,,rechtstreeks op de politieke agenda'' kan plaatsen. Ze zegt teleurgesteld te zijn in de PvdA. ,,Er was ruimte noch steun voor het onderwerp binnen de fractie om constructieve kritiek te leveren op de negatieve gevolgen van sommige sociaal-culturele kenmerken van migranten voor zowel de dragers ervan als voor onze samenleving.''

Zij noemt het onlangs verschenen verkiezingsmanifest van de PvdA, dat een hardere taal hanteert over allochtonen ,,niet geloofwaardig''. De opvattingen van de PvdA over integratie noemt ze ,,alles behalve sociaal-democratisch''. Volgens haar kan de partij pas een zinnige bijdrage leveren aan de discussie als zij gered wordt ,,uit de wurggreep waarin de multiculti's en de moslimconservatieven haar vasthouden.''

VVD-fractieleider Zalm bevestigt de kandidatuur van Ayaan, die sinds weken wordt beveiligd omdat zij zou zijn bedreigd na uitlatingen over de onderdrukte positie van vrouwen in de islam. Zalm noemt Hirsi Ali een ,,helder liberaal denker'' en ,,een moedige jonge vrouw met goede ideeën'' van wie hij grote verwachtingen heeft als woordvoerder integratie, emancipatie en vreemdelingenbeleid in de Tweede Kamer.

PvdA-partijvoorzitter Koole reageert ,,geschokt'' op het nieuws, dat hij vanmorgen vernam. Volgens hem was bij de PvdA wel ruimte voor de kritische opmerkingen van Hirsi Ali ,,ondanks verschillen van mening''. Volgens Koole heeft de PvdA niet overwogen Hirsi Ali te vragen als kandidaat-Kamerlid, ,,juist om haar rust te gunnen'' wegens de bedreigingen. ,,Dat gaat niet samen met campagne voeren.''

Hirsi Ali is benaderd door VVD-prominent Neelie Kroes, die eerder met Zalm sprak over een groter aantal vrouwen in de VVD. Het hoofdbestuur van de VVD stelt met VVD-fractievoorzitter Gerrit Zalm de kandidatenlijst op, die volgende week wordt gepubliceerd.

verklaring: pagina 7