Händels Arcadië

Arcadische duetten, is de titel van een cd met vocale muziek van Händel (1685-1759), begeleid door Le Concert d'Astrée, waarbij klaveciniste en organiste Emmanuelle Haïm ook de spelers op luit en cello dirigeert. Het gaat hier om kamermuziek uit drie perioden: 1706-1710, toen de nog jonge Händel in Italië verbleef, 1710-1711, toen Händel in Hanover werkte en 1722-1745, toen Händel in Londen een gevierd componist was van opera's en later van oratoria. Met enig wringen zou men deze intieme stukken kunnen vergelijken met Beethovens kwartet-oeuvre, opgedeeld in `vroeg', `midden' en `laat'.

De term `arcadisch' koppelt deze duetten voor hoge stemmen (fraai gezongen door zes sopranen, twee alten, een tenor en een countertenor) aan de antieke Griekse cultuur, die in het lieflijke Arcadië een landelijk paradijsje zag, ver weg van stadse zorgen. Maar de meeste teksten gaan niet over antiquarische hopsasa en hupfalderie. We horen over existentiële twijfels en wreedaardige kwellingen, die herinneren aan het deprimerende bijbelboek Prediker. ,,Een bloem die glimlacht in de dageraad, wordt verzengd door de zon en des avonds begraven. Het leven is een bloem, die opbloeit in de morgen en in een enkele dag zijn lente verliest.'' Door de duetvorm, waarbij de tweede stem alles nog eens indringend herhaalt, wordt al het wereldse leed ons nog eens extra diep ingewreven, soms juist op vrolijke muziek. Prachtig!

G.F. Händel: Arcadian Duets. Virgin/Veritas 5 45524 2.

    • Kasper Jansen