Groei consumtenbestedingen bescheiden, maar wel stabiel

De bestedingen van de Nederlandse consument zijn in de eerste acht maanden van dit jaar evenveel gegroeid als in heel 2001. In totaal steeg de binnenlandse consumptie met 1,2 procent, zo blijkt uit vanmorgen gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS noemt de stijging ,,bescheiden, maar stabiel.''

In de zomermaanden juli en augustus was de consumptiegroei met respectievelijk 2,0 en 1,5 procent relatief hoog, maar dit werd grotendeels veroorzaakt doordat in die maanden relatief veel dagen zaten waarop de winkels open waren.

De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen stegen in de eerste acht maanden van 2002 het sterkst, met 1,5 procent, gevolgd door de bestedingen aan duurzame goederen, die 1,2 toenamen. Deze stijging kwam geheel voor rekening van auto's en huishoudelijke apparaten. De uitgaven aan woninginrichting, kleding, lederwaren, schoenen en huishoudelijke artikelen daalden juist.

De uitgaven aan diensten stegen ten slotte met 0,9 procent. Na de hoge toenames in deze categorie in de jaren 1998 en 1999, is de volumegroei bij de diensten geleidelijk teruggelopen.

De groei van de consumentenbestedingen als geheel ligt volgens het CBS weer in dezelfde orde van grootte als voor 2001, het jaar waarin de groei voor het eerst stagneerde.

Het CBS publiceerde vanmorgen ook cijfers over de afzetprijzen van de Nederlandse industrie. Die stegen in het derde kwartaal 1,1 procent. Als de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, is de prijsstijging iets lager, 0,8 procent. Een kwartaal eerder stegen de prijzen nog met 1,6 procent. Over de eerste negen maanden van 2002 gekeken, ligt het prijsniveau van de afzet gemiddeld 2,4 procent lager dan in dezelfde periode van 2001. De laatste prijsdalingen in de industrie dateren van de tweede helft van 2001.

Industriële bedrijven hebben in het derde kwartaal 0,6 procent meer betaald voor grondstoffen en halffabrikaten. In het tweede kwartaal stegen deze prijzen nog met 2,5 procent. Over de eerste negen maanden van het jaar stegen de inkoopprijzen in totaal 4,1 procent.