Defensie in aanvaring met parlementaire commissie

Het ministerie van Defensie is in aanvaring gekomen met de parlementaire commissie die de val van Srebrenica onderzoekt. Na kritiek van de enquêtecommissie heeft het ministerie gisteren een omstreden verzoek aan medewerkers ingetrokken. Gevraagd was het verslag van vertrouwelijke gesprekken met de commissie aan Defensie te overhandigen.

De secretaris-generaal van het departement, D. Barth, had hiertoe op 11 oktober een brief gestuurd aan een twintigtal medewerkers en oud-medewerkers van Defensie, die door de enquêtecommissie de afgelopen maanden achter gesloten deuren zijn gehoord. Barth wilde deze verslagen, onder toezegging dat die vertrouwelijk behandeld zouden worden, onder meer gebruiken om het kabinet beter in staat te stellen om te reageren op het uiteindelijke rapport van de enquêtecommissie.

De enquêtecommissie, onder leiding van Tweede-Kamerlid Bakker (D66), reageerde verbolgen op Barths initiatief. ,,De commissie acht deze gang van zaken niet gepast'', liet ze gisteren weten. Volgens haar is het zaak ,,de schijn te vermijden dat betrokkenen hierbij (bij de informatievoorziening aan de commissie, red) enigerlei druk kunnen ervaren van de organisatie waarbinnen zij functioneren.''

De commissie noemde het ,,ruimschoots voorbarig'' in dit stadium, lang voor het verschijnen van haar rapport, aan de slag te gaan met de regeringsreactie daarop. De respons op Barths verzoek was overigens gering: slechts twee aangeschrevenen reageerden.

De directeur voorlichting van het ministerie van Defensie, H. van den Heuvel, zegt dat Barth ,,geen verkeerde bedoelingen'' heeft gehad met zijn brief. ,,Wel staat vast dat zijn briefje, waarin slechts een vriendelijk verzoek werd gedaan en alleen van vrijwilligheid sprake was, verkeerd is overgekomen. Daarom heeft de secretaris-generaal het gisteren schielijk ingetrokken.'' Commissie-voorzitter Bakker verklaarde gisteren dat hij daarmee de zaak als afgedaan beschouwt.

Het verzoek van Barth wekte in Den Haag bevreemding omdat Defensie zelf nooit buitenstaanders de verslagen wilde geven van de debriefing die in 1995 kort na de val van Srebrenica onder betrokken militairen in een kazerne in Assen is gehouden. Het argument daarbij was steeds dat de militairen vertrouwelijkheid was beloofd. Nu vroeg Defensie zelf echter om verslagen van eveneens vertrouwelijke gesprekken met de enquêtecommissie.